Jul 2021

Calendar

More...

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

27 Jun
16:00 St. Mark's Community Church
16:20 Membership in the Anlaby Churches
28 Jun
29 Jun
14:15 Life Group
19:30 Life Group
30 Jun
01 Jul
19:30 Life Group
02 Jul
03 Jul
04 Jul
16:00 St. Mark's Community Church
05 Jul
06 Jul
19:30 Church family night - by Zoom
07 Jul
08 Jul
09 Jul
10 Jul
11 Jul
16:00 St. Mark's Community Church
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
18 Jul
16:00 St. Mark's Community Church
19 Jul
20 Jul
21 Jul
22 Jul
23 Jul
24 Jul
25 Jul
16:00 St. Mark's Community Church
26 Jul
27 Jul
28 Jul
29 Jul
30 Jul
31 Jul
01 Aug
10:00 Service Together at St Mark's Church
02 Aug
03 Aug
19:30 Church Family Evening
04 Aug
05 Aug
06 Aug
07 Aug